Максименко
Леонід Валентинович

Лікар, психолог - консультант, психотерапевт, педагог, доктор PhD з психології та реабілітології

Список заходів

/ Головна / Сфери діяльності / Наукова діяльність / Клиническая психология / ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТИХ ХАРАКТЕРИСТИК РІЗНИХ ГРУП СОМАТИЧНИХ ХВОРИХ.

ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТИХ ХАРАКТЕРИСТИК РІЗНИХ ГРУП СОМАТИЧНИХ ХВОРИХ.


 


ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТИХ

ХАРАКТЕРИСТИК РІЗНИХ ГРУП СОМАТИЧНИХ

ХВОРИХ.

Л. В. Максименко, І. В. Єршова-Бабенко.

Кафедра філософії та психологіїОдеського
державного медичного университета.

Вивчення особливостей психічної діяльності хворої людини пов’язується з особливостями преморбідної особистості (особ­ливостями особистості до початку захворювання), реакцією особис­тості на хворобу і формуванням внутрішньої картини хвороби.

Розглядаючи особистість як генератор і учасника в загаль­ному соціальних і виробничих явищ, ми губимо глибинні ха­рактеристики особистості, які впливають на активність особис­тості, а в наслідок цього формування внутрішньої картини хво­роби при виникшому захворюванні.

Розглядаючи психічну діяльність і фізіологічний стан ор­ганізму людини як єдину систему, яка функціонує як нелінійна відкрита система з імовірним характером зв’язку між її еле­ментами, що обусловлює прояв так названих “непояснених психічних феноменів”, ми намагаємось зрозуміти і пояснити при існуючій самоорганізації цих систем причини дисбалансу функціонування системи, що приводить до виникнення захво­рювання і особливої реакції психіки людини па хворобу.

 Шляхи адаптації особистості в зв’язку з виникшим захво­рюванням, тісно зв’язані з принципами самоорганізації системи психічної реальності і розумінням цих позицій поведінки пізна­вальної системи.

В зв’язку з виникшим суб’єктивним відчуттям хвороби і одержуємої зовнішньої інформації про неї, є необхідність пере­ходу на пізнавально-творчий рівень (здібності вироблення но­вої стратегії саморегуляції діяльності організму людини), вра­ховуючи нелінійність психічних процесів і орієнтуючи увагу па цінність психічної діяльності особистості. Відмінно від існуючо­го розповсюдженого сьогодні пізнавально-накопичувального рівня, направленого тільки на цінність соціально-суспільного вектора.         

В аспекти викладених позицій, дослідження відмінностей психіки хворої людини, являє практичний інтерес. В рамках держбюджетної теми кафедри філософії і психології Одеського державного медичного університету, в 1995-1996 навчальному році проведено дослідження на клінічній базі МКЛ â�� 10 м. Одеси, де були вивчені певні закономірності особистісних характеристик різних груп соматичних хворих.

Проведена робота з 187 пацієнтами ВВЛ МКЛ â��10 в стадії субкомпенсації і компенсації захворювання. Для дослід­ження були відібрані хворі, чоловік, не мавших в преморбідний період психічних захворювань, неврозів і неврозоподібних станів вегето-судинної і нейроциркуляторної дистонії.

Хворі розподілені на групи для аналізу. Дослідження прово­дилось з використанням двох психологічних тестів: психо­аналітичного багатофакторного тесту Леонгарда-Шмішека з обліком інтровертированності, а також біохевіористського тесту-опитувальника Дженкинса (визначення фактора ризику розвитку захворювання - поведінка типу А).

Аналіз дослідження проведено в різних групах хворих (по віку, по статі, по професії, по освіті, по захворюванням, по тину поведінки).

Дослідження, проведене з використанням двох різноманіт­них напрямків світової психологічної науки, визначаючих глибоке дослідження особистості, а також спостереження та вив­чення поведінки хворого показує з нових позицій деякі особли­вості характеристики різних груп соматичних хворих.

— Представники групи осіб з середньою освітою, на відміну від осіб з вищою освітою, виявляють здібності в вирішенні виникших перед ними проблем (ступінь їх здібності до адап­тації вищий).

Одержані результати аналізу показали необхідність проведення дослідження реакції психіки людини на хворобу,що має практичне значення в лікувальному процесі, а сама для визначення індивідуальних термінів лікування хворого, вирішення питань непрацездатності і подальшої соціальної і професійній адаптації та реабілітації.

 

 

КАЛЕНДАР ЗАХОДІВ

Июль 2024
ПН 1 8 15 22 29
ВТ 2 9 16 23 30
СР 3 10 17 24 31
ЧТ 4 11 18 25  
ПТ 5 12 19 26  
СБ 6 13 20 27  
ВС 7 14 21 28  
Август 2024
ПН  5 12 19 26
ВТ  6 13 20 27
СР  7 14 21 28
ЧТ 1 8 15 22 29
ПТ 2 9 16 23 30
СБ 3 10 17 24 31
ВС 4 11 18 25  
Сентябрь 2024
ПН  2 9 16 23 30
ВТ  3 10 17 24  
СР  4 11 18 25  
ЧТ  5 12 19 26  
ПТ  6 13 20 27  
СБ  7 14 21 28  
ВС 1 8 15 22 29